zapisy

Raport ClickMeeting za 2021 rok

Wydarzenia online stały się istotnym elementem współczesnego biznesu. Coraz częściej webinary są także fundamentem działań marketingowych i PR. O ich potencjale najlepiej świadczą dane przywołane w najnowszym raporcie ClickMeeting State of Online Events.

Czym rok 2021 różnił się od 2020, kiedy doszło do prawdziwej rewolucji w cyfrowej komunikacji? Czy w statystykach da się zaobserwować syndrom zmęczenia spotkaniami online? Ile da się zarobić na webinarach? W jakich celach organizowano wydarzenia? To tylko niektóre pytania, na które odpowiada raport przygotowany przez ClickMeeting. Poniżej znajdziesz najważniejsze wnioski.

Liczba wydarzeń i uczestników w 2021 roku

Autorzy raportu udowadniają, że rewolucja, z którą mieliśmy do czynienia w 2020 roku, kiedy wiele firm i instytucji z uwagi na pandemię zastąpiło bezpośrednią komunikację kanałami online, ustąpiła miejsce ewolucji. Liczba organizowanych wydarzeń ustabilizowała się na nowych poziomach – zdecydowanie wyższych od tych, które były obserwowane w 2019 roku, a więc przed wybuchem pandemii – jednak nieco niższych niż w rekordowym roku 2020.

Edukacja, marketing, spotkania. Cele wydarzeń w 2021

Standardowo webinary kojarzą nam się głównie z działaniami edukacyjnymi. W ten sposób można w wygodny sposób przeprowadzić standardowe lekcje, wykłady lub ćwiczenia, wykorzystując przy tym interaktywne funkcje wspierające angażowanie uczestników. Oczywiście to jednak niejedyny obszar, który wspierają różnego typu wydarzenia online. Czym zajmowali się klienci ClickMeeting w 2021 roku?

  • 52,4% wszystkich wydarzeń, które odbyły się poprzez platformę ClickMeeting, było związanych z edukacją. 41,3% stanowiły przy tym między innymi lekcje i zajęcia prowadzone przez jednostki publiczne lub prywatne. 11,1% zakwalifikowano jako szkolenia prowadzone przez przedsiębiorstwa na potrzeby własnych pracowników.
  • Łącznie aż 35% wszystkich webinarów i spotkań online miało charakter marketingowy, PR lub sprzedażowy. 19% wydarzeń wpisywało się bezpośrednio w działania webinar marketingowe, 16% wspomagało natomiast sprzedaż.
  • 12,6% wydarzeń to spotkania online. Wśród nich można znaleźć zarówno spotkania zespołów czy rozmowy z klientami, jak i zebrania angażujące duże grupy osób.

Zmęczenia nie widać: dłuższy czas wydarzeń i zaangażowania

W przestrzeni publicznej często spotykamy się z informacjami o syndromie zmęczenia spotkaniami online. Oczywiście jest to zrozumiałe. Zwłaszcza w pierwszym okresie pandemii, kiedy wiele organizacji było zmuszonych do zastąpienia pracy stacjonarnej wydarzeniami zdalnymi, obserwowano spore problemy z przystosowaniem się do nowych uwarunkowań. W znacznej mierze było to związane z problemami z właściwym zbilansowaniem modeli współpracy synchronicznej oraz asynchronicznej.

Co ważne: nie do końca widać to w zebranych danych. Wręcz przeciwnie, średnia długość wydarzenia uległa znacznemu wydłużeniu w porównaniu z poprzednim rokiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top