zapisy

Kiedy można zmienić sposób rozliczania się z Urzędem Skarbowym?

rozliczenie podatek

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma możliwość dokonania zmiany wcześniej wybranej formy opodatkowania. W jakich terminach można zmienić formę opodatkowania? Jak to zrobić prawidłowo? Wszystko zależy od tego, jaką formę opodatkowania wybiera.

Aby zmienić formę opodatkowania w ciągu roku, należy postępować zgodnie z obowiązującymi procedurami. Oto kroki, które należy podjąć:

 1. Wybierz odpowiednią formę opodatkowania: Przed podjęciem decyzji o zmianie formy opodatkowania, należy dokładnie przeanalizować różne opcje dostępne dla Twojej działalności. Przedsiębiorcy mają do wyboru różne formy opodatkowania, takie jak podatek liniowy, zasady ogólne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, czy też karta podatkowa. Wybierz tę, która najlepiej odpowiada Twojej sytuacji finansowej i biznesowej.
 2. Złóż stosowne oświadczenie: Aby zmienić formę opodatkowania, należy złożyć odpowiednie oświadczenie w formie pisemnej do Naczelnika Właściwego Urzędu Skarbowego.
 3. Aktualizuj wniosek CEIDG-1 (jeśli to konieczne): Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i korzystasz z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, może być konieczne zaktualizowanie swojego wniosku CEIDG-1 po zmianie formy opodatkowania. Upewnij się, że wszystkie informacje w rejestrze są aktualne i zgodne z Twoją aktualną sytuacją podatkową.
 4. Dokładnie przestrzegaj terminów: Pamiętaj, że zmiana formy opodatkowania musi być dokonana w wyznaczonym terminie. Nieprzestrzeganie terminów może skutkować konsekwencjami podatkowymi, dlatego ważne jest, abyś działał terminowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Zapewnij sobie wsparcie księgowe: Jeśli nie jesteś pewien, jak zmiana formy opodatkowania wpłynie na Twoją sytuację finansową lub jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu odpowiednich dokumentów, skonsultuj się z księgowym lub doradcą podatkowym. Profesjonalne wsparcie może pomóc Ci uniknąć błędów i zapewnić prawidłową procedurę zmiany formy opodatkowania.

Kiedy można przejść na skalę podatkową? Jak to zrobić?

Skala podatkowa to podstawowa forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Dlatego, jeżeli rejestrując firmę nie wskażesz innej formy opodatkowania lub wybierzesz inną formę, ale zgłosisz się do naczelnika urzędu skarbowego po terminie, w którym możesz dokonać takiego wyboru, wówczas automatycznie będziesz opodatkowany według skali podatkowej (na zasadach ogólnych),

Przedsiębiorca, który prowadzi już działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub według stawki liniowej i chce wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, powinien złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o zmianie z dotychczasowej formy opodatkowania w terminie:

 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej,
 • do końca roku – gdy pierwszy przychód uzyska w grudniu danego roku.

Z kolei przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną kartą podatkową i chce wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, powinien złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z karty podatkowej w terminie do 20 stycznia roku kalendarzowego.

Jak zmienić formę opodatkowania na podatek liniowy? W jakim terminie?

Aby wybrać opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej, należy złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania:

 • w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym firma uzyska pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej,
 • do końca roku – gdy pierwszy przychód firma uzyska w grudniu danego roku.

Jak zmienić formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

Przedsiębiorca, który chce wybrać ryczałt jako formę opodatkowania, powinien złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze tego opodatkowania:

 • do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskał pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej,
 • do końca roku – gdy pierwszy przychód uzyskał w grudniu tego roku

Oświadczenie o wyborze opodatkowania można złożyć:

 • w urzędzie skarbowym,
 • za pośrednictwem CEIDG, zmieniając dane we wpisie.

Pamiętaj, że dokonanie zmiany formy opodatkowania to ważna decyzja, która może mieć wpływ na Twoje zobowiązania podatkowe i prowadzenie działalności gospodarczej. Dlatego też, zanim podejmiesz decyzję, warto dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje i skonsultować się z doradcą podatkowym i/lub biurem rachunkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top